Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
20. 09. 2021 ob 01:14

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³